Alkoholikem nemusí být jen ztroskotanec


Otázkou, jak pÅ™estat pít alkohol, se zabývají nemocní napÅ™Ã­Ä profesemi, majetkovými i sociálními pomÄ›ry, lidé žijící osamocenÄ› i ve stabilních dlouhodobých vztazích. ÄŒasto se jedná i o osoby s nadprůmÄ›rným platem ve vysokých postech, kteří pijí nárazovÄ›, aby unikli vÅ¡udypřítomnému stresu, navodili pocit klidu. Vznik a vývoj závislosti vÅ¡ak mívá u vÅ¡ech podobný charakter: pravidelná konzumace vede ke vzniku tolerance a k navyÅ¡ování dávek pro dosažení stejného úÄinku, dostavuje se bažení (craving) a ztráta kontroly nad návykovou látkou.

LéÄba je možná pouze dobrovolnÄ›

Říká se, že závislý musí v první Å™adÄ› sám chtít se svého neduhu zbavit. Není to vÅ¡ak pravda stoprocentnÄ›. NÄ›kteří zaÄínají s léÄbou sice dobrovolnÄ›, nikoliv vÅ¡ak z vlastní vůle. VíceménÄ› jsou k tomu dotlaÄeni sílícím tlakem okolí a hromadícími se ostatními problémy. Teprve v průbÄ›hu terapie si uvÄ›domují hloubku svého problému a pÅ™ijímají nutnost léÄení za svou. Pomoci může i odvykací program, který je situován do prostÅ™edí wellness hotelu. V luxusním prostÅ™edí se naÅ¡im klientům dostává Å¡piÄkové terapeutické i jiné péÄe.

15. 11. 2022 | Komentáře uzavřeny