Pojmy v oblasti hypoték


Ráda bych s vámi probrala pojmy, se kterými se můžete setkat v oblasti hypoték:

hypotéka

 • Hypotéka na vyrovnání dědictví – hypotéka, která slouží k vyrovnání dědictví v dědickém řízení v případě, jestliže dojde ve vaší rodině k úmrtí
 • Věcné břemeno – je to věcné právo k věci, která je ale vlastníkem někoho jiného, je to tzv. omezení vlastníka věci ve prospěch jiné osoby.
 • Amortizace – opotřebení, které je nutno započítat do nákladů, většinou jde o automobily
 • Spoludlužník – je ve smlouvě o úvěru uváděn společně s dlužníkem
 • Lineární splácení – zde se nemění měsíční splátka
 • Domicilace – příjmy klienta jsou převáděny na účet banky, která mu úvěr poskytla, klient může tímto způsobem získat mnohem výhodnější úrok
 • Výdaje klienta – pro banku jsou vaše výdaje důležité jako vaše příjmy
 • Předmět zajištění – nejčastěji je předmětem zajištění zástava nemovitosti
 • Hypotéka na pronájem – jedná se o koupi nemovitosti, kterou bude poté majitel pronajímat – výhodný pasivní příjem
 • Zelená hypotéka – program, který bere na vědomí i ekologickou stránku, aby nemovitost neohrozila životní prostředí
 • Variabilní úroková sazba – je ovlivněná vývojem úrokových sazeb na finančních trzích
 • Fixní úroková sazba – stejná výše splátek každý měsíc
 • Znalecký posudek – znalec určený soudem nebo Ministerstvem financí musí posoudit stav nemovitosti a její kupní cenu
 • Pojištění zástavy – základní požadavek všech bank i nebankovních společností, pojistit se dá jakákoliv nemovitost, pojištění pokryje škody na nemovitosti
 • Mimořádná splátka – je mimo splátkový kalendář – tímto můžete snížit jistinu a snížením jistiny dojde ke snížení úroku
 • Úvěrový účet – tento úvěrový účet slouží jako záznam, najdete zde informace o tom, jakou sumu jste si půjčili, jaká je doba splatnosti a jaký je úvěrový rámec
 • Společné jmění manželů – jmění, které je v manželství společné pro oba – vzniká uzavřením manželství, spadá vše, co bylo po dobu manželství nabyto jedním z manželů, vztahuje se i na závazky
 • Registr dlužníků – evidence osob, které nesplácejí své závazky

hypotéka na nemovitost

Pokud se chcete dozvědět více slovníku pojmů, nebo vás zajímá problematika hypoték a půjček, navštivte stránku Hypotéky bez registru.

21. 8. 2023 | Posted in: Finance | Komentáře uzavřeny