Lékaři nejsou vším


Je pochopitelné, že si lékařů vážíme a že se tito obvykle těší všeobecné úctě. Někdy je to pochopitelně i jinak, protože ani doktoři nedokážou dělat zázraky a ani my nejsme vždy vzornými pacienty, a tak maříme nejednou jejich snažení, ale všeobecně se shodneme na tom, že jsou lékaři osobami uznávanými. A není se vůbec čemu divit, protože jde o lidi vzdělané, (přinejmenším navenek) soucítící s pacienty a ochotné pomoci, když je to třeba. A to už ani nemluvím o tom, s jakými neřády nám doktoři nejednou pomáhají. Jsou tu infekce takové, že by se normální člověk těm nakaženým už zdálky vyhnul, jsou tu třeba kaluže krve, deformity těla, zvratky a exkrementy, jsou tu lidé, o kterých se vlastně neví, zda jsou ještě oživitelní nebo už skonali… A doktoři i takovým lidem spěchají na pomoc.

různé léky

Ale kolik by asi zůstalo prestiže lidem této profese, kdyby neměli čím léčit? Moc asi ne. Samozřejmě bychom dál ctili jejich ochotu pomáhat, ale otázkou je, kolikrát bychom přišli o důvody ke vděku, protože by se nám potřebné pomoci nedostalo. Protože doktoři vědí, co a jak, ale aby jim to k něčemu bylo, potřebují i vybavení tím, co je k pomoci jiným lidem nezbytné.

Doktoři, kteří by nám nemohli předepsat nějaké léky, protože by je neměli, by nám leckdy nebyli nic platní. A stejně tak by nebyly k ničemu ani lékárny, kdyby tyto zely prázdnotou. A tak patří část vděku lékařům i těm, kdo vynalézají, vyrábějí a distribuují léky. Ti nám sice nepomáhají bezprostředně, ale i oni mají své nesporné zásluhy o naše zdraví a někdy i životy.

bílé tablety

A tak jsou tu i ti, do jejich sféry činnosti spadá registrace léčiv a zásobování nás lidí právě těmito přípravky. Bez nich by naše zdravotnictví fungovalo nanejvýš velice omezeně. A mnohdy by se nezvládlo třeba zhola nic. Protože jsou nemoci, které bez léků nevyléčíme, jsou zákroky, které taky léky a léčivé přípravky a zdravotnický materiál vyžadují. A je dobře, když se můžeme spolehnout na to, že dostaneme vše, co potřebujeme.

25. 7. 2023 | Posted in: Společnosti | Komentáře uzavřeny

Vytvořte na vašem pozemku krajinný park


Ceny pozemků se odvíjí podle mnoha skutečností. Nejlépe jsou ceněné plochy určené pro stavební účely a teprve pak se lidé zajímají o ostatní plochy, které nelze uplatnit pro výstavbu domů a podobných objektů, ale pouze pro zemědělské či krajinářské účely. Mít k dispozici svou vlastní travnatou plochu, však neznamená využívat ji pouze pro spásání hovězím dobytkem, můžete tu mít k dispozici třeba golfové hřiště nebo prostor pro rekreační účely. Travnatý porost lze upravit různým způsobem, účelově i okrasně, stačí nahlédnout do ceny sečení trávy.

travnatá plocha

Sečení na krátko – tam, kde trávník slouží na procházky nebo pro rekreaci v blízkosti koupaliště a sportovních hřišť, kde si lidé pokládají na zem deku a sluní se pod širým nebem, se seče trávník nakrátko. A jistě si umíte představit, jak důležitá je jeho úprava na golfovém hřišti.

Hospodářské sečení – tráva slouží v zimních měsících jako potrava pro býložravce. Proto se musí zavčasu posekat a šetrně usušit na seno, které se pak skladuje v suchém a teplém prostředí, kde není napadeno díky vyšší vlhkosti plísní a hnilobou. Seno je velmi důležitý hospodářský artikl nejen pro skot, ale i pro králíky a morčata, která lidé chovají ve svých příbytcích jako domácí mazlíčky.

zajíc v trávě

Květnatá louka – byli jste se někdy podívat v letních měsících v Krkonoších? Tamní příroda se může pochlubit rozsáhlými plochami květnatých horských luk. Jestliže máte k dispozici nevyužitý trávník pro hospodářské účely, anebo máte a můžete alespoň jeho část uvolnit jako přirozené prostředí, ponechávejte trávu i s lučními květy růst přirozeně a samovolně bez vašeho zásahu. Je to důležité útočiště pro hmyz včetně motýlů. Mimochodem, víte, že v přírodě díky nešetrnému lidskému počínání mizí mnoho hmyzích společenství – brouků, motýlů denních i nočních, blanokřídlého hmyzu a dalších drobných živočichů? Narušuje se tím citlivý ekosystém, na němž mimo jiné závisí i lidský život.

20. 7. 2023 | Posted in: Společnosti | Komentáře uzavřeny